Kávéház és piactér

A tanulmány a Berlinben élő magyarok két online terét hasonlítja össze: a MagyarOnline.net Berlini magyarok – csevegés fórumát, amely 2004-ben indult és a közösségi médiumok megjelenése előtti években volt aktív, valamint a Berlini magyarok nevű Facebook-csoportot, amely 2014 márciusában jött létre. A két online felület elemzése kapcsán a szerző azt vizsgálja, hogy megfigyelhető-e a felhasználók által létrehozott tartalmak vándorlása az egyik platformról a másikra való váltás során, vagy esetleg a különböző platformokon a diaszpórához ugyan köthető, de eltérő tartalmak alakulnak ki? A kutatás középpontjában a Daniel Miller képviselte digitális antropológia „zsáner” fogalma áll, amely különösen alkalmas az online és offline kommunikáció közötti folyamatosság, az online térben megjelenő offline tartalmak megragadására. A tanulmány első része e fogalom digitális antropológiai értelmezését mutatja be, miközben foglalkozik a diaszpórák médiahasználatát vizsgáló hasonló médiaetnográfiai kutatásokkal is. Ezután a tanulmány részben tartalomelemzésen alapuló empirikus része a berlini magyar diaszpóra előbb említett online tereit mutatja be a rájuk jellemző kommunikációs zsánerek szempontjából: a MagyarOnline.net berlini fórumát a „kávéház”, míg a Berlini magyarok Facebook-csoportot a „piactér” zsánereként jellemzi.

Megjelent: Replika 108–109, 209–237.