Digitális antropológia – előzmények, megközelítések, módszerek

A blokkban szereplő fordításokat felvezető tanulmány az internettel és a digitális médiával foglalkozó etnográfiai jellegű vizsgálatokat kívánja elhelyezni az új kommunikációs és médiatechnológiák társadalmi hatásainak kutatására vállalkozó törekvések között. Ennek érdekében röviden bemutatjuk a multidiszciplináris hátterű és változatos témákat feldolgozó kibertanulmányokat, az etnográfiai vizsgálódás első programjának számító kiberantropológiát, és áttekintjük a korai etnográfiai módszertant alkalmazó kutatások eredményeit és problémáit. Részletesen tárgyalunk három lehetséges kultúrakutatási stratégiát e megközelítések reprezentatívnak tekinthető szövegein keresztül. A médiaetnográfia a médiahasználat különböző lokális kontextusait, a virtuális etnográfia az terep mediatizálódását, a digitális etnográfia a kutatási keretek és eszközrendszer megújítását helyezi középpontba. Végül a fenti megközelítsek szintéziseként is értelmezhető digitális antropológia lehetőségeit (képzési program, kutatási terület, önálló diszciplína) vesszük számba.

Megjelent: Replika 108–109, 119–136.
Replika blokk: