Utazás és késő modern identitáskonstrukció

Hátizsákos utazók élményei

A tanulmány egy hazánkban is egyre népszerűbbé váló utazási formában barangolók, a hátizsákos utazók motivációit, élményeit vizsgálja. Elsősorban Anthony Giddens késő-modernitáselméletéből kiindulva az írás célja egyrészt körvonalazni, hogy milyen élethelyzetben lévők indulnak el egy ilyen útra, mit várnak az élménytől, másrészt próbára tenni azt az előfeltevést, miszerint a hátizsákos utazás segíthet stabilizálni a megrendült ontológiai biztonságot és identitást. Két félig strukturált életútinterjú elemzésén keresztül kerül megvilágításra, hogy a hátizsákos utazás egyfelől mély, pozitív változást fejthet ki egy bizonytalan élethelyzetre vagy identitásra, másfelől, hogy egy stabilabb alapokon nyugvó ontológiai biztonság és önmeghatározás mellett is lehet a hátizsákos utazás egy, az egyén jóllétéhez szükséges, élményekkel gazdagító, szabadidős tevékenység.

Megjelent: Replika 108–109, 25–42.