Adalékok az eldologiasodás fenomenológiájához

A tanulmány célja az eldologiasodás késő modern formáinak elemzése. E célból első lépésben a fogalom történetét tekintem át Marx, Lukács, Habermas és Honneth munkáin keresztül. Amellett érvelek, hogy a jelenséget különböző okokra (osztályhelyzet, formális racionalizálódás, rendszerdifferenciálódás, elismerés-megvonás) visszavezető, a modernitás eltérő szakaszában született elemzések következtetései a késő modernitásban egy komplex lehetőségtérré állnak össze. Így az eldologiasodás szenvedésteli tapasztalatának e különböző forrásokból egyaránt fakadó mintázatai azonosíthatók. Ennek illusztrálása céljából egy narratív életútinterjú segítségével mutatom be az eldologiasodásból fakadó társadalmi szenvedés alternatív dinamikáit.

Megjelent: Replika 108–109, 79–95.