Sik Domonkos

Szerzőként

Előszó a Replika Giddens-blokkjához
(a Replika 82. számában)
Giddens modernizációelmélete
(a Replika 82. számában)
Nyilvánosság a rétegzett modernitásban
(a Replika 95. számában)
Adalékok az eldologiasodás fenomenológiájához
(a Replika 108–109. számában)
Introduction
(a Replika 108–109. számában)

Szerkesztőként

Átfedő kontextusok társadalmi tere
(a Replika 75. számában)
Késő modernitás és strukturáció
(a Replika 82. számában)
A késő modernitás fenomenológiája
(a Replika 108–109. számában)