Terjesztés

A folyóirat előfizethető, illetve egyes számai megrendelhetők a szerkesztőség címén (1038 Budapest, Tulipán u. 11.) vagy a következő e-mail címen: elofizetes@replika.hu. Az előfizetési díj 6000 Ft/évfolyam.

A Replika megvásárolható az alábbi könyvesboltokban:

Budapesten

Írók Boltja
ELTE BTK Jegyzetbolt
ELTE TTK-TÁTK Hallgatói Bolt
L'Harmattan Könyvesbolt