Késő modernitás és strukturáció

Anthony Giddens modernizáció- és társadalomelmélete

Szerkesztő:
Megjelent: Replika 82 (2013-03-01), 5–144. oldal.