Késő modernitás és strukturáció

Anthony Giddens modernizáció- és társadalomelmélete

Szerkesztő:
Megjelent: Replika 82, 5–144.