A tér problémája Anthony Giddens társadalomelméletében

Megjelent: Replika 82 (2013-03-01), 25–53. oldal.