A tér problémája Anthony Giddens társadalomelméletében

Megjelent: Replika 82, 25–53.