Giddens modernizációelmélete

Intézményi átalakulás és politikai praxis

Megjelent: Replika 82, 97–112.