Bevezető „A késő modernitás fenomenológiája” blokkhoz

A tematikus blokk bevezetésében röviden bemutatásra kerül a tanulmányok elméleti háttereként szolgáló késő modernitással kapcsolatos elemzések problémahorizontja, melyen belül az egyes tanulmányok elhelyezhetők.

Megjelent: Replika 108–109, 23–24.