Új kihívások a városi etnikai közösségkutatások előtt

A digitalizáció és a kollaboráció

A tanulmány a társadalomtudományok egyik klasszikus területét – a nagyvárosi etnikai közösségek kutatását – próbálja újrafogalmazni az elmúlt évtizedek társadalmi-politikai-mediális-kulturális változásai nyomán előállt új helyzetre tekintettel. Két nagyobb problémát tárgyal részletesebben: egy konkrét nagyvárosi etnikai közösség vizsgálata során milyen módon lehet válaszolni a digitalizációval, illetőleg a részvételi forradalommal előállt új helyzetre. A szöveg az etnikai csoport(ok) mindennapi életének és a város történetének közös pontjait vizsgálva különös figyelmet fordít a médiahasználat dimenziójára, mégpedig két egymással is kapcsolatban álló területen: mind a csoportok által használt társadalmi terek, mind az általuk létrehozott online felületek alapvető referenciapontot jelentenek. A tanulmány a digitális antropológia és a kulturális térképezés legfontosabb alapelveit és módszertanát felhasználva egy kísérleti projekt megvalósításának lehetőségfeltételeit mutatja be.

Megjelent: Replika 108–109, 195–208.