A kritikától a politikáig

Kiss Viktor: Ideológia, kritika, posztmarxizmus: a baloldal új korszaka felé

Kiss Viktor könyve az első átfogó, magyar nyelvű kísérlet a posztmarxista fordulat intellektuális hátterének és politikaelméleti következményeinek rendszerezésére. Kiss kötete a szerző korábbi, ideológiaelméleti írásaival összhangban nyújt iránymutatást a hazai kritikai társadalom- és politikaelmélet számára a posztmarxizmus recepciója tekintetében. A gondolatmenet fő fonala, melyre Kiss szerzők és témák egész sorát fűzi fel, a posztmarxizmus új, ideológiakritikai érzékenységét mutatja fel a baloldali gondolat politizálódásának általános módjával, vagyis a követeléseit a politika felett állva megfogalmazó progresszív, kritikai ideológiával szemben. Ez hamis tudatként értékeli le a hétköznapi reprezentációkat, képzeteket ahelyett, hogy bennük élő politikai logikákra, a társadalmi valósághoz való alternatív viszonyulásokra bukkanna, melyek maguk azonosítják és veszik kritika alá az uralom alóli felszabadulás legfőbb akadályait. A szerző által sürgetett, a posztmodern, globális kapitalizmus viszonyaival számot vető posztmarxista elméleti fordulat így a baloldal új korszakáról való gondolkodással is egyenértékű.

Megjelent: Replika 108–109, 347–350.
Replika blokk: