Közösségi oldalak

A tanulmány azt kívánja bemutatni, hogy a közösségi oldalak miért is fontosak a kulturális antropológia számára. Kiderült ugyanis, hogy a közösségi oldalak közelebb állnak a társas viszonyok antropológiai tanulmányozásának régebbi, például a rokonsági rendszerek kapcsán megfigyelhető gyakorlatához. A Postill, jómagam és Slater által tárgyalt kritikus felvetések arra a felismerésre épültek, hogy az internetes társas hálózatok specializáltak, részlegesek, és egyedi érdeklődések mentén szerveződnek. Ebből a tapasztalatból kiindulva felépíthetünk egy átfogóbb érvrendszert. A közösségi oldalak vizsgálata során nem csak arra koncentrálhatunk, hogy azok milyen új jelenségek előfutárai, hanem arra is, miképp ellensúlyozzák más új technológiák elszigetelő, individualizáló hatásait, bizonyos fajta, intenzív és összetett társadalmi kapcsolati formákat teremtve. A közösségi oldalak rendkívüli képessége abban áll, hogy a világot a társas élet olyan formáihoz vezetik vissza, melyek tradicionálisan az antropológia érdeklődési körébe tartoznak, és mint ilyenek, rendkívül fontosak a kortárs antropológia és a tudományág jövőjének szempontjából.

Megjelent: Replika 108–109, 157–172.
Replika blokk: