„...egy időben voltunk a világgal.”

Replika-beszélgetés Kelemen Gáborral

Szerkesztő:
Szijártó Zsolt
Az interjút készítette:
Interjúalany:

A Replika-monológot ezúttal a folyóirat egy korábbi szerkesztője, a népszerű E-rovat létrehozója és felelőse, Kelemen Gábor jegyzi. A rovat már nagyon korán, a kilencvenes évek közepétől megpróbált számot vetni azzal a változással, amelyet a számítógép, illetőleg az internet megjelenése okozott a társadalomtudományos kutatásban. Fontos tanulmányokat, könyvismertetéseket, fordításokat találhatott itt a digitális világ társadalomtudományi vizsgálata iránt érdeklődő olvasó.  A szerkesztő monológja ugyanakkor nemcsak a Replika első korszakának e fontos intellektuális innovációját mutatja be, hanem beágyazza ezt saját élettörténeti elbeszélésébe. Nagyon érdekes korrajzot olvashatunk az internet magyarországi megjelenéséről, kezdve onnan, hogy a mérnöki és szociológus diplomával egyaránt rendelkező egyetemi oktató elkezd a számítógép iránt érdeklődni, majd fontos szerepet játszik a korszak valamennyi, e területhez kapcsolódó kezdeményezésében (ABCD magazin, Origo, korridor.hu).

Megjelent: Replika 108–109, 9–20.
Replika blokk: