Társadalmi marketing – és a szociokulturális antropológia mint gyakorlati érték

A globális környezeti és társadalmi krízisekkel együtt járó lokális szintű feszültségek enyhítése, ad absurdum, feloldása össztársadalmi érdek. A társadalmi marketing koncepciójában egyaránt jelen van a marketing klasszikus, profitorientált vállalkozásokra irányuló szemlélete és a társadalmi problémák iránti érzékenység. A kérdés az, hogy ez az előre eltervezett, magatartásváltozást célzó stratégia miképpen tudja megvalósítani, vagy legalábbis pozitív irányba befolyásolni mindazt, amire társadalmi jólétként vagy jóllétként szokás hivatkozni. A tanulmány bevezetésképp a változásokat célzó stratégiai tervezés mögött húzódó csereelmélet gazdasági, illetve antropológiai vonatkozásaival foglalkozik, majd az (alkalmazott) társadalomtudományi tudás lehetséges hasznosítását tárgyalja a társadalmimarketing-kampányok gyakorlati megvalósításában.

 

Megjelent: Replika 106–107, 199–218.