A vállalati társadalmi felelősségvállalás kritikai megközelítései

A vállalati állampolgárság, az explicit/implicit CSR és az ’újrapolitizált’ vállalat koncepciói

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) fogalma és elméletei nem újak, mégsem mondhatjuk, hogy a vele kapcsolatos viták lezártak lennének. Ez az írás éppen ezért a CSR elméletek legnagyobb szeletét, nevezetesen azokat az irányzatokat veszi szemügyre, amelyek a gazdasági racionalitás diskurzusán belül keresik a vállalatok társadalmi szerepvállalásának módját és jogosságát. Ugyanakkor a CSR kérdését övező vitában a kritikai hangok szintúgy szerteágazóak, és komoly kérdésekre irányítják a figyelmet. A három fő kritikai párbeszéd, ami bemutatásra kerül egyrészt a vállalati felhatalmazás, vállalati állampolgárság koncepcióját járja körül, másrészt az általános versus társadalom-függő CSR modellek vitáját, végül pedig a vállalatok politikai szerepével kapcsolatosan a gazdasági és a társadalmi szféra elválasztásának kérdését.

Megjelent: Replika 106–107, 57–76.