Szalai Erzsébet: Hatalom és értelmiség a globális térben

Válaszcikkemben először cáfolom Szelényi azon tételét, hogy a nemzeti szuverenitás blokkja és a globalizáció valamiféle egymást mechanikusan követő folyamat lenne: meglátásom szerint előbbit az utóbbi által keltett feszültségek hívják elő.  És a globalizációt bírálómmal szemben nem a racionalitás, sokkal inkább az irracionális erők hajtják. Ezt követően hangsúlyozom, hogy a kapitalizmus alapvető ellentmondása továbbra is a tőke-munka viszony, ez azonban korunkban a feudális úr-szolga viszony álruháját ölti. Majd bírálómmal szemben azt bizonyítom, hogy a periféria munkásai nem kapják meg a munkaerejük újratermeléséhez szükséges béreket. Ezt követően cáfolom Szelényi azon tételét, hogy a helyi közösségek felbomlását bőven ellensúlyozzák a globális szinten szerveződő új közösségek. Végül cáfolni igyekszem bírálóm velem szemben megfogalmazott azon tételét, hogy az értelmiség kizárólag saját érdekeit követi és képviseli: álláspontom szerint saját érdekkövetése is csak más társadalmi csoportok érdekeinek felvállalása útján lehetséges.

Megjelent: Replika 106–107, 331–338.