Paraetnográfia?!

Az etnográfia szerepe az üzleti világ szociokulturális jelenségeinek megismerésében

A tanulmány célja az etnográfiai módszer szerepének bemutatása az üzleti valóság szociokulturális jelenségeinek megismerésében. A tanulmány első része az etnográfia és a kulturális antropológia szimbiotikus kapcsolatának történeti vizsgálata – ennek segítségével ugyanis feloldható a közvéleményben a mai napig uralkodó (tév)képzet az antropológiáról, miszerint annak tárgya kizárólag az egzotikus kultúrák és/vagy az adott társadalom marginális helyzetű csoportjainak tanulmányozása. A második egység az etnográfiai terep lokalizálhatóságának témakörét tárgyalja Marcus több színterű etnográfia koncepciója kapcsán, majd bemutatja az erre épülő és a virtuális etnográfia gyűjtőfogalma alá sorolható netnográfia módszerét, ami egyre népszerűbb a marketing- és piackutatások mellett az alkalmazott üzleti antropológiai kutatásokban is.

 

Megjelent: Replika 106–107, 165–183.