Egy új kor alkonyán: a kritikai menedzsmentkutatás relevanciájáról

A kritikai menedzsmentkutatás (KMK) blokk bevezető tanulmányában körüljárom a tudományterület relevanciáját a szervezeti és társadalmi változás elérésében, illetve a hazai üzleti tudományok kontextusában. Érvelésem szerint a KMK sokat elért az elfogadott menedzsment- és szervezetelméletek kritikai felülvizsgálata terén, a tudományterület fogalmi, tartalmi és módszertani kereteinek kitágításában, illetve a történeti és jelenleg létező alternatívák felkutatása és dokumentálása terén is. Mindezek ellenére társadalomjavító szándéka egyelőre nem realizálódott, és a relevancia hiánya miatt egyes kutatók a KMK területének alkonyát vizionálják. Ebben a kontextusban a tudományterület mindössze néhány évvel ezelőtti felbukkanása a hazai tudományos életben némileg meglepő, ezért a bevezetőt három magyarázatot kereső kutatási feltevéssel zárom.

Megjelent: Replika 106–107, 9–24.