„Adós, fizess!” Kettős mozgás, közösség és piac

A moralitás és a gazdaság kapcsolata a pénz és a hitelezés fényében

A tanulmány a Polányi-féle kettős mozgás, a közösség és a piac átfedéseinek a fényében a pénzbeli adósságot alapvető emberi tevékenységként elemzi. Néhány erdélyi rurális példával, de leginkább a pénz és jelentései, a pénz és a moralitás kapcsolata gazdasági antropológiai szakirodalmára támaszkodva a tanulmány amellett érvel, hogy a jelenkori globális kapitalizmus látszatai ellenére a pénznek és az adósságnak igenis van a saját történelmükben és a használatuk társadalmi kontextusában gyökerező jelentése. E beágyazottság ellenére az önszabályozó piac a gazdasági szereplőket hajlamos egyszerűen racionálisan cselekvő egyénekként, a racionalitást pedig egyedül érvényes moralitásként kezelni. A tanulmány erre a feszültségre és az ebből fakadó felelősségekre hívja fel a figyelmet az adósság elemzésén keresztül.

Megjelent: Replika 106–107, 247–263.