Jó üzlet az antropológia?

Az üzleti antropológia történeti, elméleti, módszertani és etikai felvetései

Az alkalmazott antropológia, valamint a versenyszféra a kulturális antropológusok többségének mindennapi realitása – az üzleti antropológia olyan interdiszciplináris terület, amellyel elkerülhetetlen, hogy a mainstream antropológia képviselői is párbeszédre lépjenek. Jelen írásomban az üzleti antropológia legtöbbet hivatkozott, kurrens nemzetközi szakirodalmát foglalom össze: ismertetem a történetét amerikai, brit, de az európai és távol-keleti területeken is, néhány elméleti aspektust kiemelek, majd a metodológiai és az etikai vonatkozásokat részletezem. Az elméletalkotás hiánya gyakran hivatkozott kritika az alkalmazott antropológiai perspektíva esetében, ám a metodológiai és etikai kérdések szempontjából az üzleti (alkalmazott) antropológia igen fontos kérdésekkel és megoldásokkal járul hozzá a tágabb értelemben vett antropológia formálódásához.

Megjelent: Replika 106–107, 147–163.