Az „idegélet fokozódásától” a „gyorsulás társadalmáig”

Adalékok a depresszió társadalmi fenomenológiájához

A tanulmány kettős célt tűz ki maga elé: egyrészt az időérzékelés késő modernitásbeli sajátosságait tárja fel; másrészt arra a kérdésre keres választ, hogy e fenomenológiai változás miként függ össze a depresszió formáját öltő társadalmi szenvedéssel. Az első feladathoz Simmel klasszikus modernitásra vonatkozó, valamint Rosa késő modernitást vizsgáló elemzéseit hívom segítségül. Arra teszek kísérletet, hogy a gyorsulás tapasztalatának két eltérő modalitását rekonstruáljam. A második feladathoz a depresszió fenomenológiájával foglalkozó szakirodalomhoz fordulok (elsősorban Ratcliff és Fuchs elemzéseihez). Az intertemporalitás szerepének bemutatása kínál lehetőséget arra, hogy a társadalomfenomenológiai és a mentális szenvedéstapasztalat szintjei között kapcsolatot létesítsek.

Megjelent: Replika 112, 47–61.