Csoport és individualizáció

Georg Simmel halálának századik évfordulójára

Az írásom Simmel A társadalmi differenciálódásról című, 1890-ben megjelent korai főműve alapján próbálja rekonstruálni a modernitás egyik legkorábbi elméletét. Ez az elmélet ugyanakkor már kritikai reakciónak tekinthető Tönnies Közösség és társadalom című művére. Elemzéseimben megpróbálom felmutatni Simmel koncepciójában az adornói–horkheimeri „felvilágosodásdialektika” megelőlegezését. is. De Simmel elméletének aktualitása ezen messze túlmutat: (1) nála lehet először látni, hogy a modernitás elmélete sajátos feszültségben áll a társadalom szerkezetének leírásával, (2) Simmel volt az első, aki az „idegennek” konstitutív elméleti jelentőséget tudott adni.

Megjelent: Replika 112, 29–36.