Simmel magyarországi recepciója és a hazai szociológiában játszott szerepe 1960 előtt

A tanulmány Georg Simmel 1960 előtti magyarországi recepcióját mutatja be elsősorban a hazai szociológiában betöltött helyzetére, szerepére fókuszálva. Simmel 1893 és 1912 között folyamatosan publikált és kisebb megszakításokkal tartott szociológiai kurzusokat a berlini egyetemen, ahol számos magyar hallgatójára, különös tekintettel Lukács Györgyre, Balázs Bélára, majd később Mannheim Károlyra is jelentős hatást gyakorolt. Bár Simmel már a kezdetektől ismert volt a Huszadik Század olvasói számára (például Lukács korai, Magyarországon többek között a Huszadik Században megjelent írásaiban erőteljesen érződik Simmel gondolkodásmódja), mégis az általa képviselt szemléletmód egészen az 1970-es évekig nem tudott igazán termékennyé válni a hazai társadalomtudományi műhelyekben. Úgy vélem, ennek oka elsősorban a Simmel elméletét ismerők és a szociológia hazai képviselői közötti viszonnyal, másrészt a szociológia hazai helyzetével, annak átalakulásával és legitimációs nehézségeivel magyarázható, melynek bemutatására e dolgozat Simmel hazai recepciótörténete kapcsán vállalkozik.

Megjelent: Replika 112, 97–112.