Georg Simmel és a modernitás paradoxonai

Szerkesztő:
Szabari Vera
Megjelent: Replika 112, 5–119.