Simmel Amerikában: az idegen és a marginális ember

A tanulmány Georg Simmel idegenkoncepciójának befogadását tárgyalja a korai amerikai szociológiában. Az írás röviden áttekinti a korai amerikai szociológia közegét, az európai elméletek megjelenését és ezek átvételének csatornáit. Bemutatja, hogy Simmel amerikai recepciójában a személyes kapcsolatoknak és az általa használt fogalmak adaptálhatóságának egyaránt jelentősége volt. Különösen igaz ez a Simmel 1908-ban megjelentetett Soziologie című művében használt idegen fogalmára, jóllehet amerikai hatása korábbra nyúlik vissza. A tanulmány kiemelt figyelmet szentel a chicagói szociológiának, hiszen a személyes és tematikai kapcsolódásnak köszönhetően Chicago lett az amerikai Simmel-recepció központja. Az írás kitér a chicagói szociológia vezető személyiségeinek, Albion Smallnak és Robert E. Parknak ebben játszott szerepére, majd bemutatja, hogy az idegen fogalmát Park miként értelmezte át a marginális ember koncepciójában, és hogyan alkalmazta ugyanezt a fogalmat Schütz fenomenológiai megközelítésben.

Megjelent: Replika 112, 63–76.