Kistársadalom – kiskapuk

Ez az először mind angolul, mind magyarul húsz éve megjelent tanulmány a globális történeti-összehasonlító szociológia eszközeivel irányítja a figyelmet a magyar társadalom egyik szembeötlő jellegzetességére, a szinte mindent átfogó informalitásra. Azt firtatja, milyen társadalomtörténeti okokra vezethető vissza e sajátosság. Itt elsősorban a gazdaság területén megfigyelhető informalitás kapott hangsúlyt, bár tanulságos volna a politika, a kultúra, az elitek és a tömegek belső viszonyaiban testet öltő informalitás különféle kifejeződési formáit is szemügyre venni.

Megjelent: Replika 112, 123–143.
Replika blokk: