A formák és az élet

Georg Simmel és a mindennapok szellemi megmentése

A tanulmány Georg Simmel „evilág metafizikájára” irányuló gondolkodását vázolja fel, mindenekelőtt a szociológiainak mondható írásaiban. Ez a kifejezés e különleges szenzibilitású szerzőnek a hétköznapi jelenségek filozófiai, szociológiai és esztétikai megragadására tett kísérleteit foglalja össze. A szellemi mozgás kiindulópontja a bennünket közvetlenül érintő személyközi világ a hozzá tartozó „dolgokkal” együtt, tengelye a kultúra eredendő „tragédiája”, végpontja pedig a körülírhatatlanul individuális „több mint élet”.

Megjelent: Replika 112, 37–45.