A fogyasztás mítoszai

Miller támadást indít a társadalomtudományokat uraló fogyasztás-elméletek ellen, melyek négy megalapozatlan mítoszra épülnek: (1) a tömegfogyasztás globális homogenizációt, illetve globális heterogenizációt okoz, (2) a fogyasztás és az emberi kapcsolatok egymás rovására fejlődnek, (3) a fogyasztás a világhoz való viszony felszínes és kevésbé autentikus formáját jelenti, (4) a fogyasztás szükségképpen individualista és társadalmi versengésre ösztönöz. Az antropológus szerző saját kutatásainak tapasztalatira alapozva egy új fogyasztás-megközelítést és kutatási programot javasol, melynek központi eleme, hogy a fogyasztást a társadalmi és egyéni önmeghatározás eszköze, melyben óriási progresszív lehetőségek rejlenek, amennyiben sikerül tudatosan és felelősségteljesen használni.

Megjelent: Replika 51–52, 239–256.
Replika blokk:
Fordította:
Simányi Léna, Kacsuk Zoltán, Kováts Réka, Rácz Márton