Kiborg kiáltvány: tudomány, technika és szocialista feminizmus az 1980-as években

A feminizmus elméletének képviselői úgy érvelnek, hogy a tudomány és technika folyamatai önmagukban nem semlegesek, hanem értékterhelt dimenziókkal rendelkeznek. Technikai fejlesztések vagy tudományos eredmények marginalizálhatnak egyes csoportokat, míg másokat számára pozitív hatásokkal járhatnak. Következésképp szükséges felvetni azokat a problémákat, melyek a háttérben maradnak ha csak a pozitív hatásokat vesszük figyelembe. Haraway cikke, a Kiborg kiáltvány is ezt a problematikus viszonyt elemzi a feminizmus oldaláról. Mivel szerinte mindannyian kiborgok vagyunk – vagyis testünk bonyolult és szerteágazó technikai hálózatok csomópontja –, ezért nincs értelme elutasítani a technikát egy természetesebb állapothoz való visszatérés reményében, ahogy a feministák különböző irányzatai tették. A szerző a kiborg fogalmának bevezetésével egyszerre kívánja jellemezni a mai nő léthelyzetét és megalapozni egy, a különböző feminista irányzatokat összekötő, identitáspolitikát.

Megjelent: Replika 51–52, 107–139.
Replika blokk:
Fordította:
Kovács Ágnes