Demokratikus racionalizáció: technika, hatalom és szabadság

Feenberg elméletének fő kérdése hogyan lehet kontrollálni a társadalmunkat jelentősen alakító és formáló tudományos és technikai folyamatok irányát és hatásait. Cikke a technikai rendszerekben lehetséges demokratikus folyamatokat tárgyalja. Amellett érvel, hogy ezek a rendszerek nem érték-semlegesek, vagyis egy politikai teret jelölnek ki. Cikke arra keres választ, hogy hogyan lehetséges megváltoztatni a technikai rendszerek felépítését és működését, olyan módon, hogy azok demokratikusabb elvek mentén szerveződjenek. Szerinte egy adott rendszer felhasználói képesek lehetnek a rendszeren belül meghatározott rögzített pozíciójukat megváltoztatni és egy olyan manőverezési térré alakítani, mely lehetőséget nyújt a rendszer újraformálására.

Megjelent: Replika 51–52, 141–161.
Replika blokk:
Fordította:
Király Gábor