Hovatovább STS?

Fejtegetések az értelmezési flexibilitás, a hiányzó tömeg, a kiborg és a demokrácia kapcsán

Megjelent: Replika 51–52, 25–56.
Replika blokk: