A munkaetikától a fogyasztás esztétikájáig

Bauman ebben az esszéjében azokat a fő megkülönböztető jegyeket mutatja be, amelyek elválasztják a fogyasztói társadalmat a korábbi termelői társadalomtól. A változás lényegét abban látja, hogy a fogyasztói társadalom elsősorban a fogyasztói szerep betöltését állítja normaként tagjai számára, a fogyasztói szerep az, amelyen keresztül a társadalomban való részvétel megvalósul. A korábbi munkán alapuló identitások és a társadalmi integrációt biztosító munkaetika helyét fokozatosan a fogyasztásra épülő rugalmas identitások és élményalapú esztétika veszi át. A cikk e változás okait és következményeit tekinti át az identitás, a munkához és a fogyasztáshoz való viszony illetve a szegénység kontextusában.

Megjelent: Replika 51–52, 221–237.
Replika blokk:
Fordította:
Szabó Adrienne