A tudomány: köztudomány

Megjegyzések Burawoy közszociológiai programja kapcsán

Az írás a Michael Burawoy For Public Sociology című tanulmánya kapcsán kirobbant vitához szól hozzá és elsősorban a közszociológia fogalmának normatív implikációival foglalkozik. Azt gondolom, hogy a Burawoy által kínált fogalmi keret erősen túlterhelt, illetve pontatlan, aminek következtében kérdésit több esetben rosszul fogalmazta meg, ami helytelen (olykor durva) megállapításokra vezette. A kiinduló probléma rögtön a közszociológia fogalmának használata kapcsán felmerül. Ez ugyanis Burawoynál egyrészt leíró kategória, ami a szociológiai munkamegosztás sajtosságainak a megvilágítására szolgál, másrészt azonban (ha csupán közvetetten is) erős normatív tartalmak kapcsolódnak hozzá. Megítélésem szerint a fogalom e kettős használata a problémák forrása, ezért először megvizsgálom mit is jelent Burawoynál a közszociológia fogalma, majd elsősorban a fogalom normatív implikációival foglalkozom. Ehhez egy alternatív tudománymodellt hívok segítségül, amely alapján megítélésem szerint Burawoy problémái is világosabban újrafogalmazhatók.

Megjelent: Replika 61, 159–168.