Traumák és önéletrajziság a Derrida-írások mögött

Hélène Cixous portréja a fiatal Jacques Derridáról

Megjelent: Replika 61, 75–85.