Derrida személyesen

Kerekasztal-beszélgetés

Boros János, Orbán Jolán és Takács Ádám Derrida halála kapcsán elevenítik fel személyes élményeiket a filozófusról. Orbán Jolán a nyolcvanas évek óta foglalkozik Derridával, több szövegét fordította. Boros Jánossal együtt 1993-ban találkoztak először személyesen Derridával, amikor a pécsi egyetem filozófia szaka indult, és Derridát díszdoktorrá avatták. Ezután többször találkoztak vele előadásokon és konferenciákon a világ különböző egyetemein, baráti viszony alakult ki közöttük. Takács Ádám 1995-től láttogatta óráit Párizsban, első francia diplomája megszerzésekor Derrida volt a témavezetője. Benyomása az volt, hogy Derrida a párizsi akadémiai térben a folyamatos leterheltség miatt kissé távolságtartó volt, a nyitott, vidám professzor alakja inkább a külföldi előadásain volt jellemző. Orbán Jolán és Boros János ennek kapcsán kitérnek Derrida hihetetlen munkabírására és arra, hogy Amerikában és Európában nagyon eltérő volt a filozófus fogadtatása. Orbán Jolán és Takács Ádám később arra tesznek kísérletet, hogy bemutassák a dekonstrukció fogalmának kialakulását Derrida filozófiájában, illetve azt, hogy a kilencvenes években hogyan alakult ki ebből etikai-politikai álláspontja.

Megjelent: Replika 61, 7–20.