Szociológiai evolúcióelméletek

A „klasszikus evolúcióelmélet” a társadalmi rendszerek dinamikáját makroszintű vagy strukturális elvek segítségével próbálja leírni, melyek szerint a társadalmi evolúció szituációs körülményektől függetlenül globálisan és célirányosan egy többdimenziós növekedési dinamika alapján megy végbe. Ennek az a következménye, hogy a makroszintű evolúciós elvek és folyamatok empirikusan hamisnak vagy az elméletben nem kellő pontossággal meghatározottnak és ezért a gyakorlatban, illetve az elméleti magyarázatnál meddőnek mutatkoznak. A cikk amellett érvel, hogy az evolúció menetének makrostrukturális tételeit mikroszinten is meg kellett alapozni. Ehhez arra van szükség, hogy az evolúciós folyamatot (egyéni vagy kollektív) aktorok cselekvésének következményeként lehessen magyarázni, még akkor is, ha ez az aktorok tudatán kívül áll, nem lehet előre eltervezni vagy tudatosan irányítani.

Megjelent: Replika 61, 137–156.
Replika blokk:
Fordította:
Gárdos Judit