Politika és barátság

Beszélgetés Jacques Derridával

1997. december 1-jén a Centre for Modern French Thought (University of Sussex) nevében Geoffrey Bennington beszélgetésre invitálta Derridát. Az alkalom apropóját Derrida angolul akkor napvilágot látott könyve, a Politics of Friendship adta. A könyv fő tételeit Derrida Bennington kérdései nyomán adta elő. Elsőként a politikához, a politikaihoz való viszonyáról beszélt, majd felvázolta, elméletében miért jut kiemelkedő szerep a barátság fogalmának, illetve végigkövette a politika és a barátság koncepció történeti vonalát. Harmadikként az eljövendő demokrácia (democracy to come) fogalmát és problémáját tisztázta, végezetül az én és a Másik közötti viszonyról, a vendégszeretet kérdésköréről beszélt. Az előadás után a hallgatóság is feltehette a kérdéseit.

Megjelent: Replika 61, 35–48.
Fordította:
Lukács Anikó