Evolúció és történelem

A cikk az evolúciós gondolkodás áttekintésére vállalkozik és ennek megújítását célozza. Amellett érvel, hogy evolúció nem egységes történelmi oksági folyamat, hanem rendszerek változási formája. Ennek megfelelően a társadalmi evolúció olyan történetileg összefüggő szerkezeti változásokként ragadható meg, amelyeket különböző mechanizmusok összjátéka vált ki. Ez az új megközelítés alkalmas lehet arra, hogy a társadalmi evolúció szociológiai elmélete a történeti kutatások számára is megfelelő kiindulópontot jelentsen.

Megjelent: Replika 61, 117–136.
Replika blokk:
Fordította:
Bognár Virág