Alapok

A szerző előadásában arra tesz kísérletet, hogy Derrida gondolkodásában egyfajta eredet-pontot találjon, mégha ez a vállalkozás nem is kecsegteti túl nagy reménnyel. Az, hogy minden eredet feltételez egy alapítást az intézmények intézményesülésének [institution of institutions] problematikájához vezet el. Az előadás első részében Derrida „nyom"[trace] fogalmát vizsgálja, amely a különbözve jelenlevésen keresztül az identitás új elméletéhez vezethet el. Ez igaz a legtisztább intézményre, a nyelvre is. Az intézmények elméletéhez visszatérve a szerző azt a derridai gondolatot eleveníti fel, hogy mivel minden intézmény alapító aktusa az intézmény által meghatározott struktúrán kívül kell hogy lejátszódjon, ez az alapító aktus, mindenképpen magában hordozza az erőszakot, illetve annak nyomát. Mindezt Derrida összefüggésbe hozza a politikaelméletben a szuverenitás kapcsán már régóta ismert problémával, valamint az egyetem intézményének kapcsán beszél róla bővebben. Az immunitás és az autoimmunitás fogalompár elemzése kapcsán Bennington arra mutat rá, hogy Derrida politikai filozófiája az élet és a szabadság filozófiája.

Megjelent: Replika 61, 21–34.
Fordította:
Timár Eszter