Találkoznak-e a párhuzamosok a végtelenben?

Pierre Bourdieu és Luc Boltanski kapitalizmusbírálata

Jelen írásomban Pierre Bourdieu és egykori tanítványa, Luc Boltanski kapitalizmusbírálata közötti különbségekre és hasonlóságokra próbálok rávilágítani. Mindkét szociológus érdeklődése a kilencvenes években fordult a kapitalizmus felé: Bourdieu már a kilencvenes évek közepe óta hevesen bírálta a „neoliberális” fordulatot, Boltanski pedig Eve Chiapelloval közösen írt és 1999-ben megjelent úttörő munkájával, A kapitalizmus új szellemével tört be a kapitalizmust elemző – és bíráló – társadalomtudósok körébe. Mind Bourdieu, mind pedig Boltanski elméleti konstrukciókkal közelítenek a kapitalizmus témájához, de személyes és értelmiségi preferenciáik is szerephez jutnak. Jelen írásomban azt vizsgálom, vajon a közös kiindulópont után egymástól eltávolodó két szociológus hogyan kerül mégis az új évezred elejére a kapitalizmus témájának köszönhetően majdhogynem ismét közös platformra.

Megjelent: Replika 62, 109–125.