A kritikai képesség szociológiája

Tanulmányunkban arra kívánunk rávilágítani, hogy számos társadalmi szituációban az elemzés legmegfelelőbb eszköze a cselekvés igazolhatósági követelményének vizsgálata. Ez különösen érvényes a vitahelyzetekre, amikor is mindenféleképpen meg kell határozni, hibák esetén milyen alapon osztható el a felelősség a felek közt, valamint azt is, hogy milyen alapon hozható létre egy esetleges új konszenzus. Mivel számos, egymást kölcsönösen kizáró igazolási mód létezik, ezért a viták egyaránt folyhatnak egy elfogadott igazolási mód megsértésének tényéről, de arról is, hogy az adott helyzetben melyik igazolási módot kell egyáltalán alkalmazni. Tanulmányunkban meg kívánjuk határozni ezeknek az igazolási módoknak a nyelvtani szabályait, valamint rá kívánunk mutatni, hogy az ember kritikai képessége az igazolhatósági kritériumok körüli mindennapi vitákban jelenik meg és válik láthatóvá. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem minden társadalmi szituáció magyarázható ezzel az ekvivalencia feltételezésére épülő igazságfelfogással. A szerelem, az erőszak vagy az ismeretségek rendjei alapjaiban különböznek az igazolási rendektől.

Megjelent: Replika 62, 39–55.
Fordította:
Fáber Ágoston, Szabó Imre