„A szociológiai konstrukció középpontjába a bizonytalanságot kell helyezni”

Berkovits Balázs és Fáber Ágoston interjúja Luc Boltanskival

Az interjút készítette:
Interjúalany:

A Berkovits Balázs és Fáber Ágoston által készített interjúban Luc Boltanski áttekinti életművét szociológusi pályájának kezdetétől egészen napjainkig. Ennek során beszél többek között a Bourdieu-höz, illetve a bourdieu-i szociológiához való viszonyáról, az általa életre hívott pragmatikus szociológia programjának motivációiról, és sarokpontjairól. A szerző elhelyezi legfontosabb munkáit – többek között a Laurent Thévenot-val közösen jegyzett De la justification, az Eve Chiapelloval együtt írt Le nouvel esprit du capitalisme, illetve a La condition fœtale című könyveit – a kortárs szociológiatörténetben, feleleveníti ezek legfontosabb mondanivalóit, illetve értékeli ezek aktualitását.

Megjelent: Replika 62 (2008-09-01), 11–37. oldal.