Házasság neoliberális módra

Fáber Ágoston: Az autotelikus párkapcsolat és a gyerekvállalás mint „metaprojekt” című tanulmányáról

Hozzászólásomban Fáber tanulmányát értékelem a (kritikai) pszichológiai elméletek és gyakorlati eljárások összevetésével. A tanulmány a neoliberális társadalmi közeg párkapcsolat-formáló hatásainak elemzése és a pszichológiai diskurzusok szerepe tekintetében is megfontolandó és értékes állításokat tartalmaz. Ugyanakkor három ponton kiegészíteném és vitatkoznék Fáber állításaival: (1) A késő modernitás egyik átható kapcsolati típusának tartja az autotelikus párkapcsolatot. Ez egy túlságosan általánosító modellnek tűnik, ami nehezen tudja értelmezni a társadalmi helyzetből is fakadó kapcsolati sokszínűséget és a párkapcsolatok idői változását. (2) Az érzelmek természetét és a pszichológiai szakértelem párkapcsolat-menedzselő módszerét kiegészíteném. (3) Az intimitás meghatározását és az egyenlőtlenséggel való viszonyát, valamint a pszichológiai diskurzus egyenlőtlenségelfedő szerepét hiányosnak tartom.

Megjelent: Replika 114, 243–249.