Az autotelikus szociológia és a pszichológia mint „metaprojekt”

Néhány megjegyzés Fáber Ágoston Az autotelikus párkapcsolat és a gyerekvállalás mint „metaprojekt” című tanulmányához

Megjelent: Replika 114, 235–242.