A környezetvédelem és a posztmaterializmus szelleme

Írásomban először amellett érvelek, hogy a környezetvédelem és a klímaváltozás kérdése a 2019-es évben sosem látott jelentőségre tett szert. Állításomat több adatbázis révén próbálom megerősíteni. Ezt követően pedig azt vizsgálom meg – egyrészt többváltozós statisztikai eljárások segítségével, másrészt pedig teoretikus alapokon –, hogy melyek azok a hatótényezők, amelyek a környezetvédelem fontosságának felértékelődését elősegítették. Eredményeim szerint a stabil gazdasági környezet lehetővé tette a posztmateriális értékek – az autonómia, a tolerancia, az autenticitás iránti igény – előretörését, amelyek erős affinitásban (Weber) állnak a környezetvédelem „ügyével”. Ezeket a mozgásokat pedig tovább erősítette, hogy a környezetvédelem ügye könnyen kapcsolatba hozható az uralkodó politikai ideológiákkal.

Megjelent: Replika 114, 133–155.