Természet, gazdaság, technika és a társadalom

Reflexiók Bognár Bulcsu elemzésére

A globális felmelegedés nyilvánvaló tényeivel és a világválságot hozó koronavírus-járvánnyal a 2020-as év választóvonal lehetne a gazdaság és a természet kapcsolatáról való gondolkodásban. A gazdaságelmélet fő irányzatai közé azonban a természeti fenntarthatóság szempontjai fokozatosan kerültek be. A digitális fejlődés számos lehetőséget nyújt a környezetet kevéssé megterhelő eljárások számára. Ám mind a piaci versenytől, mind az innovációtól várható pozitív hatások nagymértékben függenek a jogi, intézményi keretektől, a politikai viszonyoktól. A szerző áttekinti a zöldmozgalmak kialakulásának magyarországi előzményeit, kommentálja a környezetvédelem ügyének és az állam, társadalom viszonyának néhány kritikus vonatkozását, különös tekintettel az európai félperiféria viszonyaira. Érinti a mai deglobalizációs folyamatokból, a gazdasági nacionalizmusból fakadó kockázatokat.

Megjelent: Replika 114, 111–131.