Az ökopolitikai mozgalmak és a politikai rendszer

Észrevételek Bognár Bulcsu „ökológiai kommunikációról” szóló tanulmányáról

Cikkem gondolatmenete szerint Bognár Bulcsu az „Ökológiai kommunikáció lehetőségé”-ről szóló tanulmányában összetett „hatékonyságkritikát” fogalmazott meg a kortárs ökológiai mozgalmakkal szemben. Amellett érvelek azonban, hogy a mozgalmak és a politikai rendszer összefüggései még komplexebben lettek volna bemutathatók, ha a szerző a luhmanniánus elemzését egy olyan nézőponttal egészíti ki, amelyből a társadalmi mozgalmak motivációi jobban elemezhetők és kritika tárgyává tehetők. Bemutatom, hogy azokat a szerzőket, akikre Luhmann is hatással volt, és akik a társadalmi mozgalmak normatív bázisát is vizsgálták, Habermas és követői, illetve vitapartnerei körében találjuk.

Megjelent: Replika 114, 81–86.