Akadémiai fokozattal rendelkező szociológusok a TMB nyilvántartása szerint

Akadémikusok, nagydoktori fokozattal rendelkezők és kandidátusok neve évrendben, 1989-ig

Megjelent: Replika '90 1 (1990-03-01), 101–108. oldal.