A skizma összefoldozása. /Osztály/struktúra vagy rétegződés?/

Kolosi Tamás társadalmi struktúrára és rétegződésre vonatkozó megállapításainak bírálata

Megjelent: Replika '90 1, 19–28.